www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szulim wkr?ci?a do telewizji swojego psa?!!?

Pupil Agnieszki wyst?puje w „Kawa czy herbata”

Rozumiemy, ?e mog?aby próbowa? wkr?ci? kogo? z rodziny, kuzynostwo, mo?e znajomych, ale psa???

„- To by? pomys? moich wydawców, którzy bardzo mnie zaskoczyli wpisuj?c Ameli? do scenariusza. A ona ch?tnie przysta?a na t? propozycj?. Na razie nie dostaje honorarium, ale b?d? negocjowa?a stawk? – ?artuje prezenterka.” (se)

?arciki ?arcikami, a nam si? wydaje, ?e pies i tak nie?le na tej pracy w telewizji wychodzi, bo pono? najbardziej ogonkiem merda na widok kucharza…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>