www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Sztuczki Agnieszki Szulim!?

Jest prezenterk? telewizyjn? i najlepiej wie, co mo?e podoba? si? telewidzom. Jak w takim razie t? wiedz? wykorzystuje do ratowania swojego nadszarpni?tego wizerunku?

Po tym, gdy Agnieszka wyzna?a, ?e nie jest zainteresowana zak?adaniem rodziny, bo wa?niejsza jest dla niej kariera, wielu ró?nie sobie pomy?la?o. Z pewno?ci?, ta urokliwa blondynka w ?wietle tych doniesie? znacznie ozi?bi?a swój wizerunek.

Szulim_Agnieszka


Teraz Agnieszka stara si? chyba to naprawi?, bo uderza do kolorowych magazynów. W?a?nie w rozmowie w jednym z nich próbuje przekona? nas, jak wa?na jest rodzina. Dowiadujemy si? tak?e, ?e Szulim ostatnio interesuje bardzo temat ci??y.

Szulim_Agnieszka


No có?, najpierw zab?ysn??a w tabloidach dzi?ki operacji powi?kszeniu piersi, potem ?lubem z Adamem Badziakiem, a teraz ma szans? wykorzysta? swoje zawodowe predyspozycje, aby nieco ociepli? swój wizerunek. Tylko kto jej uwierzy?

Szulim_Agnieszka

Szulim_Agnieszka

Badziak_Adam_Szulim_Agnieszka


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>