www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szokuj?ce wyznanie by?ej ?ony Krzysztofa Ibisza!

Anna Nowak-Ibisz: Nie chcia?am rozwodu!

W wywiadzie dla Gali czytamy:

Sk?ama?abym, mówi?c, ?e si? tego spodziewa?am… Nie podejmowa?am decyzji, tylko j? otrzyma?am”

To jest bardzo bolesny proces. Tak bolesny, ?e w pewnym momencie moje nogi odmówi?y pos?usze?stwa. Nie mog?am na nich sta?. Chcia?am ratowa?, ratowa?… zreszt? (…) nie jestem gotowa, by o tym opowiada?.

Ka?da kobieta, która przechodzi?a przez podobny etap, to zrozumie. Udawanie, ?e jest fantastycznie, nie ma sensu”

Anna obawia si? tak?e o swojego synka Vincenta, który na rozwodzie straci najwi?cej … poczucie bezpiecze?stwa i rado??.

Trudno nie przyzna? jej racji. Ciekawe tylko jakie, po takich doniesieniach b?dzie posuni?cie Krzysztofa Ibisza. o którym ostatnio g?o?no nie tylko z powodu rozwodu, ale i operacji plastycznej, jakiej si? podda?.

Patrz?c wstecz, mo?emy si? spodziewa?, ?e ju? nied?ugo zobaczymy w prasie bulwarowej jego zdj?cia z synem Vincentem na placu zabaw lub na zakupach z tytu?em „wzorowy ojciec” …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>