www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szok: Wa??sówna i jej strój

Wa??sówna zszokowa?a uczestników obchodów 20. rocznicy upadku komunizmu.

Na spotkanie, na którym pojawili si? mi?dzy innymi Angela Merkle, Julia Tymoszenko czy Vaclaw Havel, w?o?y?a T-shirt z napisem „Celebrity”. Czy to ?art, próba powrotu do tabloidów, czy mo?e zwyk?e przeoczenie?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>