www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szok! Przez pó? roku, co noc sypia? z inn?!

Nie do wiary! Podejrzewaliby?cie Artura Barcisia o takie damsko-m?skie przeboje?

Spokojny, u?o?ony, sympatyczny, ale raczej w typie „grzecznego” faceta, takie skojarzenia wi?za?y si? z aktorem Arturem Barcisiem, do dzisiaj. Bo ju? teraz ca?a Polska wie, ?e jeden z Waszych ulubionych aktorów serialowych mia? taki okres w swoim ?yciu, kiedy szale?stwom nie by?o ko?ca

Prawie co noc mia?em inn? kobiet?. Zwyczajnie w ten sposób odreagowywa?em rozstanie z t?, z któr? by?em a? 4 lata”

Do takich rewelacji ze swojej przesz?o?ci, Barci? przyzna? si? w programie Kuby Wojewódzkiego, jednocze?nie zaznaczy?

„Takie odreagowywanie trwa?o u mnie pó? roku. Nie by?em jednak ?adnym don?uanem ani dziwkarzem. Ja po prostu szuka?em kobiety, która mnie pokocha”

Pewnie zastanawiacie si?, jak sko?czy?y si? te poszukiwania. No w ko?cu znalaz? t? jedyn?, i jak sam mówi, jest z ni? ju? od 25 lat.

Trudno powiedzie?, czemu mia?y s?u?y? te spontaniczne zwierzenia Barcisia? Czy?by bior?c przyk?ad z m?odszych kolegów po fachu aktorskim, chcia? si? troch? podlansowa??


Wpisz komentarz

  1. 7 sierpnia 2009 22:26

    ,,,:

    To jego ?ona ;o o kurwa 😀

Podobne posty:

/* */?>