www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szok! Pogodynka zmniejszy?a sobie biust!?

Taka informacja to niespotykana, jak na dzisiejsze czasy wiadomo??.

Powi?kszanie biustu w ?wiecie show-biznesu sta?o si? ju? pewnego rodzaju kanonem.

Masz ma?y biust, który powoduje nisk? samoocen?? Nie mo?esz w pe?ni cieszy? si? ?yciem? Zapraszamy do naszej kliniki …

Takie has?a reklamowe nie robi? ju? na nikim wi?kszego wra?enia. Trudno te? zliczy? ile gwiazd i celebrytek w show-biznesie podda?o si? zabiegom powi?kszania piersi. ?atwiej natomiast policzy? ile si? przyzna?o do takich operacji. A jeszcze pro?ciej jest, gdy w gr? wchodzi nie powi?kszenie, a pomniejszenie biustu. To ju? rzadko??!

Pogodynka Marzena Sienkiewicz, o której ostatnio mo?na by?o przeczyta?, ?e si? rozwodzi przyzna?a w rozmowie z Super Expressem, ?e zmniejszy?a swoje piersi z rozmiaru E do B.

Operacja kosztowa?a 7 tysi?cy z?otych i odby?a si? … 4 lata temu.

„Operacja trwa?a 3 godziny. Po przebudzeniu pami?tam tylko banda?e. Ale nic mnie nie bola?o. I najwa?niejsze, nie mam silikonu i to mnie najbardziej cieszy” – powiedzia?a Sienkiewicz.

Zastanawia nas tylko, czy w takim razie wcze?niej (przed operacj? zmniejszenia piersi) silikon by?? I dlaczego dopiero teraz pogodynka zdecydowa?a si? na ujawnienie takich rewelacji?

Sienkiewicz_Marzena

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>