www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szok! Perfect koncertowa? w czasie ?a?oby narodowej!

Wyobra?acie to sobie?

Koncerty zespo?u Grzegorza Markowskiego mia?y si? odby? 11 i 12 kwietnia. Z powodu ?a?oby narodowej, która mia?a potrwa? tydzie?, wszystko zosta?o prze?o?one na kolejny weekend. Jednak mimo przed?u?enia ?a?oby narodowej w  Polsce do niedzieli do pó?nocy z powodu uroczysto?ci pogrzebowych Perfect zagra? koncert w Stanach.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>