www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szcz??liwa Edyta Herbu?!

A wszystko za spraw? jej partnera, Macieja Kawulskiego.

Ten by?y karateka ma szans? na zostanie u jej boku d?u?ej, ni? jej by?y partner, Tomasz Bara?ski. Edyta u boku Macieja bardzo rozkwit?a i coraz ch?tnie zabiera go ze sob? na wszelkie imprezy.

Ostatnio Kawulski chwali? si?, ?e nie planuje ?lubu z Edyt?. Bior?c pod uwag? fakt, ?e Herbu? od zawssze marzy o ?lubie wydawa?o si? to dziwne. Ale wygl?da na to, ?e albo Edycie wcale na legalizacji zwi?zku nie zale?y, albo wypowied? Kawulskiego by?a tylko prowokacj? …

Wida? przecie?, ?e s? szcz??liwi? 🙂


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>