www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szczere wyznanie Figury!!!

Katarzyna Figura to jedna z nielicznych popularnych aktorek, która mimo wielu z?o?liwo?ci na temat swoich wdzi?ków nie korzysta z mo?liwo?ci chirurgii plastycznej.

„Mam 40 kilka lat i ju? wiem, ?e kobieta nie musi mie? wi?kszych piersi, mniejszego noska czy bardziej kszta?tnej pupy, ?eby by? szcz??liwa” – czytamy w wywiadzie dla Gali.

Figura_Katarzyna

Figura_Katarzyna

Czy typ urody Kasi przez lata porównywany do Marylin Monroe, wymaga tak naprawd? jakich? poprawek? By? mo?e tak, mo?e nie. Ale najwa?niejsze jest chyba tylko to, ?e Figura w pe?ni ?wiadoma swojego wygl?du, dobrze czuje si? w swoim ciele, a przy tym jest bardzo dojrza?? kobiet? i aktork?.

Figura_Katarzyna

Figura_Katarzyna

Figura_Katarzyna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>