www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szczere wyznania Igi Wyrwa?!

Z konieczno?ci dla lepszego jutra pokazywa?a biust „wyspiarzom”, a tylko dzi?ki show „Taniec z gwiazdami” ponownie odzyska?a kontakt ze swoim ojcem!

Iga jest dosy? krytycznie oceniana, je?li chodzi o udzia? w „Ta?cu z gwiazdami”. Jest pono? leniwa, kapry?na, w ogóle nie przyk?ada si? do treningów a jedyne, co wnosi do programu to sporych rozmiarów biust! ( Fakt ).

Iga_Wyrwa?

Doceniona za pon?tne kszta?ty w?ród Brytyjczyków szuka potwierdzenia s?awy równie? w Polsce. Jak pokazuj? pierwsze ods?ony show niestety na tych kszta?tach si? wszystko ko?czy. Taniec idzie jej, delikatnie mówi?c ?rednio. Oceny jurorów i telewidzów tak na ledwo, ledwo.

Iga_Wyrwa?

Historia jej heroicznej walki o uznanie i s?aw?, któr? wyg?osi?a w ostatnim odcinku „Ta?ca z gwiazdami” mo?e jej zdecydowanie pomóc podczas g?osowania jak?e patriotycznie i swojsko nastawionych telewidzów. Wyjazd w wieku 14 lat, kariera rozbierana i uznanie przed obiektywem, zerwane wi?zi z ojcem i ponownie odzyskane dzi?ki programowi. Wszystko jakby pod wyci?ni?cie ?ez.

Iga_Wyrwa?

Zobaczymy, co z tego wyniknie i czy tym razem zamiast biustu Iga zaimponuje nogami i reszt? cia?a.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>