www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szatkowski t?skni za dzie?mi Mandaryny!?

By?y partner Marty postanowi? przypomnie? o sobie.

Micha? opowiedzia? czytelnikom „Faktu”, jak wygl?daj? po rozstaniu ich relacje. „To ju? stara sprawa. Ju? si? z tym pogodzi?em, ?e nie jeste?my razem z Mart?. Nasze rozstanie by?o nasz? wspóln? decyzj?. Doszli?my do wniosku ?e tak b?dzie dla nas lepiej. Ja ?ycz? Marcie wszystkiego dobrego, wi?c je?li tak jest, ?e Marta jest z nowym m??czyzn?, to super. To chyba dla niej bardzo dobrze. Nie czuje ?alu”- twierdzi.


Wi?niewska_Marta_Mandaryna_Szatkowski_Micha?

Wi?niewska_Marta_Mandaryna_Szatkowski_Micha?

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>