www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szatkowski mia? do?? Mandaryny!?

Niemo?liwe!!!

W prasie kolorowej pojawi?y si? informacje, ?e Micha? Szatkowski mia? do?? zwi?zku z Mart? Wi?niewsk?. ?ycie na gor?co donosi, ?e czar? goryczy przela? wyjazd Marty na ameryka?sk? tras? koncertow?. Micha? straci? swoj? anielsk? cierpliwo??.

Wi?niewska_Marta_Mandaryna_Szatkowski_Micha?

Wi?niewska_Marta_Mandaryna_Szatkowski_Micha?

Wi?niewska_Marta_Mandaryna_Szatkowski_Micha?

Nie móc wytrzyma? z taka kobiet?? Niepoj?te …

Wi?niewska_Marta_Mandaryna_Szatkowski_Micha?

Wi?niewska_Marta_Mandaryna

Wi?niewski czuje si? jak debil!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>