www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szarlotki z dziurk? nie upiecze

Jola Rutowicz ma luki w wykszta?ceniu

Jak podaje Fakt, Rutowicz nie zda?a egzaminu zawodowego na cukiernika. Ale nie brak umiej?tno?ci cukierniczych u Joli jest niepokoj?cy, gwiazda bardzo chcia?a studiowa? anglistyk?, ale do tego potrzebna jest najpierw matura.

I tu pojawia si? problem ...


Wpisz komentarz

  1. 22 stycznia 2009 19:44

    leszek:

    ale ry?o niesmaczne na 1. zdjeciu…

Podobne posty:

/* */?>