www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szapo?owska: Ja by?am niez?a d**a!

Trudno pogodzi? si? z up?ywem czasu?

Ja by?am niez?a dupa! Tak mówiono. Uwodzi?am. Zw?aszcza w?gierskich Cyganów. ?piewali dla mnie ca?? noc. Po „Pi?knej nieznajomej” ?piewa? te? dla mnie w Petersburgu premier Wiktor Czernomyrdin. Chcia? mnie porwa? ró?owym samolotem. Ale o tym nie mog? du?o mówi? – takie oto zdania pad?y w czasie rozmowy Gra?yny Szapo?owskiej z Rzeczpospolit?.

Najwyra?niej aktorka chcia?a przypomnie? wszystkim, jak bardzo by?a ceniona przed laty. Ale czy wiernym fanom trzeba takie incydenty przypomina?? Przecie? Szapo?owska nie do??, ?e jest wspania?? aktork?, ci?gle te? pi?kn? kobiet? …

1 2 3 4 5 6

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>