www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Szabatin idzie w zaparte

Ewa jest twarda i nie s?ucha „dobrych rad”

Po nieudanej autorskiej kolekcji odzie?owej otwiera butik


Wed?ug nas Szabatin powinna zaj?? si? tym, co wychodzi jej najlepiej, czyli ta?cem. W tej dziedzinie jest perfekcjonistk?, a skoro starsze kole?anki z bran?y doradzi?y jej, by wi?cej nie projektowa?a ubra?, powinna ich pos?ucha?…” (SE)

Ciekawe, kto by? tak szczery do bólu i odradza? Ewie? Wida?, jednak te dobre rady na nic si? zda?y, bo Ewa ju? nied?ugo w Warszawie na Chmielnej otworzy swój w?asny butik.

Mo?e i dobrze, ?e kieruje si? intuicj? …Ale je?li mamy by? szczerzy, niech pomy?li o zmianie cen. Te, które obowi?zywa?y po jej pierwszym pokazie mody, by?y koszmarne …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>