www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Sylwia Gliwa nie mo?e pogodzi? si? z przesz?o?ci?!

W „Na ?ywo” przyznaje, ?e nadal jest zawiedziona post?powaniem swojego by?ego ch?opaka, Borysa Szyca!

Przypomina fanom histori? o porzuceniu jej dla re?yserki Agnieszki Gli?skiej.

Gli?ska_Agnieszka

Gliwa_Sylwia

Co takiego ma ona w sobie, ?e tylu m??czyzn porzuci?o dla niej swoje kobiety? Sylwia nie popiera zachowania Agnieszki, ale najbardziej pot?pia Borysa.

Szyc_Borys

Wyznaje, ?e przez t? sytuacj? na d?ugo straci?a wiar? w ludzi. Mia?a pewne problemy z zaufaniem. Czy spowiadanie si? gazecie ma w tym wypadku charakter terapeutyczny?

Gliwa_Sylwia


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>