www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Stu?y?ska ucieka do Berlina?

Magda wyje?d?a razem z synem

„Chc? nacieszy? si? przed?wi?teczn? atmosfer?, tam zawsze jest tak kolorowo i atrakcyjnie, a poza tym mam tam znajomych – mówi Stu?y?ska. Do Berlina aktorka zabierze swojego syna Brunona (3 l.), z którym – jak przyznaje – sp?dza ka?d? woln? chwil?.” – podaje SE.

Ostatnio Stu?y?ska mia?a wiele wra?e? w zwi?zku z odej?ciem z serialu „Z?otopolscy”, tak, wi?c wypoczynek jak najbardziej zas?u?ony.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>