www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Stuhr uratuje ?ycie dziecka!

Po ?mierci siatkarki Agaty Mróz, wiele znanych osób podj??o decyzj? o zostaniu dawc? szpiku. Nie ka?dy jednak b?dzie móg? pomóc.

Tak te? my?la? aktor, Maciej Stuhr, ale znalaz?a si? osoba, której aktor b?dzie móg? uratowa? ?ycie. Jak podaje Super Express to 9 – letnie dziewczynka, która jest w wieku córki Macieja.

Stuhr_Maciej

Je?li wszystko odb?dzie sie pomy?lnie, dziewczynka ma szans? na odzyskanie zdrowia. Oby wi?cej gwiazd anga?owa?o si? w takie akcje.

Stuhr_Maciej_z_zona

Stuhr_MaciejWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>