www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Strasburger uciek? z restauracji!?

Pan „Familiada” wyszed? z letniego ogródka w bardzo nietypowy sposób. Co zrobi? i czy to nie by?a przypadkiem ucieczka przed p?aceniem rachunku?

Karol Strasburger mia? pecha bawi?c w jednym z letniskowych ogródków restauracyjnych. Tak si? z?o?y?o, ?e jeden z fotoreporterów bulwarówki zauwa?y? Strasburgera, który zamiast wyj?? z ogródka przez g?ówne wej?cie, po sko?czonej konsumpcji czmychn?? na pla?? pod barierkami …

Strasburger_Karol


Gazeta zastanawia si? czy nie by?a to ucieczka przed p?aceniem rachunku. Ale tak na zdrowy rozs?dek, czy gospodarz „Familiady”  móg?by si? targn?? na taki niechlubny post?pek?

Strasburger_Karol


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>