www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Stockinger: Zapad? wyrok w sprawie jazdy pod wp?ywem alkoholu!

Jak s?dzicie, ile dosta? aktor za jazd? po pijaku?

Dla wielu osób to by? szok. Tomasz Stockinger, znany i powa?any aktor uciek? z miejsca wypadku, który spowodowa? b?d?c pod wp?ywem alkoholu. Nikomu na szcz??cie nic si? nie sta?o. Sam aktor zosta? zatrzymany przez w?adze na policyjnej blokadzie.

1 2 3 4 5

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>