www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Stockinger wspó?czuje Felicja?skiej!?

Ludzie, przecie? jazda po pijaku, to … jazda po pijaku! Czego tu wspó?czu?!?


Ilona to jest dziewczyna z klas?, doskona?a matka, ?ona i zawsze j? widywa?em tak? szcz??liw?. Wi?c to tylko jaki? chyba bardzo s?aby moment w ?yciu – powiedzia? Tomasz Stockinger dla Faktu, podkre?laj?c, ?e wspó?czuje Ilonie Felicja?skiej, ale jednocze?nie pot?pia jej czyn.

zobacz: Pijana Felicja?ska spowodowa?a wypadek, teraz przeprasza!

zobacz: Pijany Stockinger spowodowa? wypadek!

zobacz: Stockinger: Przepraszam, to by?a zwyk?a g?upota!

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>