www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Stockinger: Synu nie ?e? si?!

Tomasz Stockinger nie zgadza si? ze swoim synem!

Chodzi oczywi?cie o kwesti? ?lubu Roberta z Ol? Szwed, któr? pozna? na planie „Jak oni ?piewaj?”. Czy aktor ?a?uje teraz, ?e zapozna? m?odych ze sob?? Tomasz nie ma nic przeciwko Oli, po prostu uwa?a, ?e o?enek w tak m?odym wieku jest wielkim b??dem.

Szwed_Ola_Stockinger_Robert

W „Twoim Imperium” opowiedzia? o swoim pierwszym, nieudanym ma??e?stwie. By? niemal?e rówie?nikiem syna, mia? dwadzie?cia lat. Zwi?zek szybko zako?czy? si? rozwodem. Dlatego te? starszy Stockinger uwa?a, ?e tak? decyzj? trzeba dok?adnie przemy?le?. Nie widzi w tym przypadku ?adnego powodu do po?piechu. Czy rady te wp?yn? na Ol? i Roberta i zmieni? ich punkt widzenia?

Szwed_Ola_Stockinger_Robert

Szwed_Ola_Stockinger_Tomasz

Stockinger da? cia?a w JO?!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>