www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Stockinger: Przepraszam, to by?a zwyk?a g?upota!

Tomasz Stockinger przeprasza, za jazd? po pijaku.

Nieskazitelny w oczach telewidzów wizerunek Tomasza Stockingera by? mo?e bezpowrotnie zosta? zaprzepaszczony. Przez samego aktora w?a?nie. Jego wyst?pek sprzed kilku dni, kiedy to wsiad? za kierownice b?d?c pod wp?ywem alkoholu, spowodowa? wypadek i uciek? z miejsca zdarzenia zszokowa?o wszystkich jego fanów!

Teraz Stockinger kaja si? na ?amach Faktu

Nigdy wcze?niej mi si? to nie zdarzy?o. Dlatego chcia?bym przeprosi? wszystkich, którzy ucierpieli z powodu tego incydentu. Ostatnio nie czuj? si? najlepiej, jestem mocno przepracowany. Dlatego zadzia?a?y tu wszystkie elementy: stres, nieodpowiedzialno?? i zwyk?a g?upota.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>