www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Stockinger o rozstaniu syna z Ol? Szwed!

Ostatnio sporo si? mówi o tym, ?e Miłość Roberta Stockingera i Oli Szwed znalaz?a swój smutny koniec.

Takie rewelacje donosili prasie bulwarowej znajomi pary.

Rozstania gwiazd: Szwed i Stockinger nie s? ju? razem!?

Ale, jak ju? dr??y? temat, to najpewniej szuka? potwierdzenia tych informacji u najbli?szych, bo przecie? u samych obiektów zainteresowania nie wypada –  to zbyt delikatna sprawa. I tak Super Express postanowi? zapyta? o rozstanie ojca Roberta, znanego aktorka Tomasza Stockingera.

Pijany Stockinger spowodowa? wypadek!

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>