www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Stenka za droga na „Taniec z gwiazdami”!?

Zachwycaj?ca gwiazda mo?e nie wyst?pi? w 11.tej edycji.

A wszystko przez pieni?dze. Z doniesie? Faktu dowiadujemy si?, ?e miesi?c treningów Stenki i jeden taniec podczas fina?u X.tej edycji show, kosztowa? stacj? 25 tysi?cy z?otych.

1 2 3 4 5

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>