www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Stenka: Treningi ze Stefano ko?czy?am mokra!

„?a?uj?, ?e trwa?o to tak krótko i tylko jeden raz”.


Mówi Stenka o swoim wyst?pie w „Ta?cu z Gwiazdami”. Aktorka opowiedzia?a „Gali” o tym, jak wielk? rado?? sprawi?y jej treningi ze Stefano. „Fantastyczne do?wiadczenie, nieprawdopodobnie buduj?ce. Ko?czy?am treningi mokra, jakbym wysz?a spod prysznica, wyko?czona, bez si?, ale wype?niona po brzegi dobr? energi?. Nawet kiedy przechodzi?am chwile za?amania swoj? nieudolno?ci?, panicznego strachu przed wyst?pem, wiedzia?am ju?, ?e bez wzgl?du na jego rezultat, bilans tego spotkania b?dzie dodatni”- czytamy.

Terrazzino_Stefano_Stenka_Danuta

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>