www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Steczkowska zostanie modelk?!?

Jusia znalaz?a now? prac? we W?oszech!

Po tym, jak niedawno prasa bulwarowa donosi?a, ?e p?yta Justyny Steczkowskiej nie sprzedaje si? najlepiej, ona sama chyba zrozumia?a, ?e musi poszuka? sobie innego, bardziej dochodowego zaj?cia.


Teraz Fakt informuje, ?e Justyna podpisa?a kontrakt na reklamowanie w?oskiej firmy odzie?owej. Oddany przyjaciel Steczkowskiej, Jaros?aw Szado  pochwali? si? jeszcze jednym faktem …

Nie tylko zosta?a twarz? SMilano, ale poproszono j? tak?e, by sfotografowa?a do katalogu w?oskie modelki. Sama równie? w nim wyst?pi, a tak?e pojawi na billboardach.

Szado_Jaros?aw_Steczkowska_Justyna

Wygl?da na to, ?e Steczkowska ma okazje po??czy? swoj? d?ugoletni? pasj? – fotografi? z nowym sposobem na zarabianie pieni?dzy. Czy? nie idealny to uk?ad?

Steczkowska_Justyna

Ciekawi tylko czy wierni fani Steczkowskiej b?d? zadowoleni z tego, ?e ich gwiazda wi?cej czasu po?wi?ca na pozowanie, ni? na prac? nad kolejn? p?yt? …

Steczkowska_Justyna

Steczkowska_Justyna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>