www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Steczkowska wjecha?a w autobus miejski!!!

To ju? siódme z?amanie przepisów kodeksu drogowego przez Justyn?! Wszyscy zastanawiaj? si?, jak to mo?liwe, ?e Steczkowska jeszcze ma prawo jazdy!? Cho? tym razem wygl?da?o gro?nie, obesz?o si? bez rannych …


Do nieszcz??liwej st?uczki dosz?o po tym, gdy Justyna opuszcza?a teren hotelowy i wjecha?a na pas dla autobusów miejskich. Oczywi?cie z relacji ?wiadków wynika, ?e wjecha?a prosto w pojazd. Niestety oprócz informacji o tym, ?e Justyna bardzo denerwowa?a si? stanem swojego samochodu nie mo?emy si? doczyta? nic o tym, ?e przeprosi?a pasa?erów autobusu lub zainteresowa?a si? tym, czy nikomu nic si? nie sta?o … (ca?e szcz??cie nie dosz?o do ?adnego uszczerbku na zdrowiu)

Steczkowska_Justyna


Najwyra?niej, wa?ne by?o tylko za?atwienie ugodowe sprawy z kierowc? autobusu, bo jak podaje Se, kierowca i Justyna dogadali si? bez policji.

Steczkowska_Justyna

Steczkowska_Justyna

Steczkowska_Justyna
Wpisz komentarz

  1. 26 lipca 2009 00:39

    ajslejdii:

    i jak zwykle ?adnych zdj?? pasuj?cych do tematu :):):)

Podobne posty:

/* */?>