www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Steczkowska to k?amczucha!?

Tak twierdzi Super Express …

Po tym, jak w ubieg?ym roku w Super Expressie ukaza?y si? nagie zdj?cia Steczkowskiej na tureckiej pla?y, gwiazda z?o?y?a pozew do s?du. Spraw? wygra?a. Teraz Super Express, tak komentuje wpis internetowy Jusi:

„Na swojej oficjalnej stronie w Internecie piosenkarka chwali si?, ?e wygra?a proces i co za tym idzie – pieni?dze.

„…Musz? przeprosi? mnie publicznie i wp?aci? pieni?dze (które wygra?am) na konto fundacji Ani Dymnej” – napisa?a artystka. Mo?na by pomy?le?, jak ta Justyna jest szlachetna. Bo przecie? podopieczni wielkiej aktorki z pewno?ci? takiego finansowego wsparcia potrzebuj?. Problem jednak w tym, ?e w wyroku, jaki zapad? w procesie „Super Expressu” z piosenkark?, nie ma ani s?owa o tym, ?e pieni?dze maj? by? przekazane fundacji „Mimo wszystko”. Wyra?nie jest w nim napisane, ?e kwota ma zosta? przekazana „na rzecz Justyny Steczkowskiej”.

Steczkowska_Justyna

Steczkowska_Justyna

Steczkowska_Justyna

Steczkowska_Justyna

Steczkowska_JustynaCiekawe, jak do tego newsa o wymownym tytule  „Jusia k?amie w internecie” odniesie si? sama Steczkowska.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>