www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Steczkowska z Dod?!?

W dodatku, na jednej scenie …czy wytrzymaj? napi?cie?

„Super Express” dowiedzia? si? nawet, ?e w fina?owym odcinku programu gwiazdy za?piewaj? na jednej scenie. Ju? 12 grudnia b?dziemy mogli podziwia? wokalne popisy Dody i Justyny.

– Obydwie panie planuj? ogromny show – zdradzi?a nam osoba zwi?zana z programem.”

Fina? „Gwiazdy ta?cz? na lodzie” fina?em, koncert koncertem, a obie panie chyba b?d? tym razem musia?y zacisn?? j?zyk za z?bami…

bo przecie? za to im p?ac?, aby da?y pi?kne fina?owe show a nie pyskowa?y, jak przez ca?? edycj?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>