www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Steczkowska da zoperowa? sobie nos!?

Ludzie kochani, ale dlaczego, po co!?Przecie? nos Justyny Steczkowskiej to ju? pewna marka. Steczkowska bez niego, to, jak Warszawa bez Syrenki, jak Kraków bez Wawelu, jak p?czek bez lukru …

Tyle na jego temat dysput ju? przewin??o si? przez media, tyle zapewnie?, ?e nie by? operowany, bo przecie? jego w?a?cicielka akceptuje ca?kowicie swój wygl?d …

Steczkowska_Justyna

Teraz ni st?d, ni zow?d, Fakt podaje, ?e Justyna Steczkowska zamierza podda? si? operacji nosa. Nie dlatego, ?e mo?e niekszta?tny, mo?e wadzi jej urokliwemu wizerunkowi.

Szado_Jaros?aw_Steczkowska_Justyna

Steczkowska_Justyna

Po prostu dla zdrowia! Dziwicie si?? Otó?, Jusia ma problemy z dro?no?ci? dróg oddechowych, ?apie zadyszk?, cz?sto ?apie infekcje. Po operacji wszystkie te problemy odejd? w zapomnienie, a Steczkowska b?dzie dumnie prezentowa? swój nowy nosek. Ale co tam estetyka, najwa?niejsze jest przecie? zdrowie …

Steczkowska_Justyna

Steczkowska_Justyna

Steczkowska_Justyna

Zobacz, jak kiedy? wygl?da? nos Justyny Steczkowskiej

>>>

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>