www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Stankiewicz nie da o sobie zapomnie?!?

Kasia Stankiewicz szykuje si? do wielkiego powrotu, wielkiego przynajmniej wedle obiecuj?cych zapowiedzi …

Ju? ma?o kto pami?ta Kasi? Stankiewicz z czasów Varius Manx. Wtedy faktycznie mo?na by?o mówi? o jej wielkim sukcesie. Z „Szansy na sukces” trafi?a prosto do jednej z najpopularniejszych grup muzycznych!

Po zako?czonej wspó?pracy próbowa?a podj?? jakie? samodzielne dzia?ania ale z marnym skutkiem. Teraz po d?ugiej przerwie Kasia przygotowuje si? do swojego wielkiego powrotu. Tak przynajmniej ocenia Super Expres.

Stankiewicz_Kasia

Pono? na tras? koncertow? ma nawet specjaln? kolekcj? kreacji zaprojektowanych przez uznanych kreatorów mody.

My jednak do formu?owania „wielkiego powrotu” Kasi Stankiewicz wolimy poczeka? do ukazania si? nowej p?yty ..

Stankiewicz_Kasia

Stankiewicz_Kasia

Stankiewicz_Kasia


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>