www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Sta?o si?! Pazura o?eni? si? z Zaj?c!

Wczoraj pod Krakowem odby? si? ?lub Edyty Zaj?c i Cezarego Pazury. Ca?a Polska czeka?a, czy naprawd? dojdzie do tego wydarzenia. No i dosz?o …

Ciekawe, czy na weselu nie by?o ani kropli alkoholu, jak to zapowiedzia? Czarek. Postanowienie o abstynencji podj?? ju? w 2004 roku, po wypadku swojego brata. Na szcz??cie Rados?aw wyszed? z wypadku ca?o, ale Cezary postanowi?, ?e nigdy wi?cej nie wypije. A wracaj?c do wesela …

Zaj?c_Edyta_Pazura_Cezary

Podobno Edyta wyst?pi?a w bardzo prostej sukience, a jedynym elementem jej  ?lubnej kreacji przyci?gaj?cym uwag?, by? blond warkocz ….

Kiedy te w?osy zd??y?y jej tak szybko urosn???!

Zaj?c_Edyta_Pazura_Cezary


No, ale z warkoczem czy bez, z alkoholem czy bez niego … m?odej parze (kto m?ody, ten m?ody)  ?yczymy szcz??cia!!!

Zaj?c_Edyta_Pazura_CezaryWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>