www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Stachursky nie jad? przez dwa tygodnie!

Szczera prawda czy zwyk?a bajka?

Ludzie nie s? jeszcze przygotowani na informacje, ?e energia s?oneczna mo?e by? wykorzystywana na wiele sposobów. Tak?e jako po?ywienie. Ale s? tacy, którzy potrafi? funkcjonowa? w totalnej zgodzie z natur?. Zdarza mi si? nie je?? przez 7, czasami 14 dni. Na razie próbuj? dowiedzie? si?, na ile mog? sobie pozwoli?(Na ?ywo)

Gdyby nie fakt, ?e Stachursky móg?by si? zdecydowa? na diet?, to pewnie pomy?leliby?my, ?e próbuje utrzyma? si? na powierzchni dzi?ki takim szokuj?cym newsom , bo jak na razie nic nie s?ycha? o jego kolejnej p?ycie …

Nie wiemy tylko czy ?yczy? mu owocnego smakowania promieni s?onecznych, czy mo?e w ko?cu sutego obiadu …


Wpisz komentarz

  1. 30 czerwca 2009 18:12

    czak:

    Brawo Stachursky, osobiscie juz kilka razy swiadomie rezygnowalem z jedzenia na 14 dni, samopoczucie po takiej „g?odówce” jest naprawde wspania?e ! 🙂

Podobne posty:

/* */?>