www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Spu?cili ?omot Zako?cielnemu

Drugi raz Maciek na to nie pozwoli

Jak si? okazuje nasz polski Brad Pitt, od jakiego? czasu intensywnie ?wiczy karate ..

Zdecydowa?em si? na to, kiedy po sylwestrze w Stalowej Woli dosta?em porz?dnie w szcz?k? od bandy mi??niaków. Wówczas postanowi?em, ?e zaczn? trenowa? karate! – mówi wojowniczo Maciej” (SE)

Teraz Maciek mimo niepozornej muskulatury posiada umiej?tno?ci, których chyba nie chcia?by zakosztowa? ?aden umi??niony osi?ek.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>