www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Sprytna dziewczyna!

Marta ?muda-Trzebiatowska pnie si? po szczeblach kariery i zarabia olbrzymie pieni?dze, ale…

Pono? tak naprawd?, nie jest taka mi?a i s?odka, jak wielu z nas si? wydaje. W „Ta?cu z gwiazdami” pokaza?a pazur …

„Osoby pracuj?ce przy show anonimowo przyznaj?, ?e niekiedy maj? serdecznie do?? kaprysów Marty, która wci?? na co? kr?ci nosem. A to na kreacj?, a to na fryzur?. Z takich relacji wynika, ?e pod uroczym u?miechem Marty kryje si? osoba bezwzgl?dna, d???ca do kariery i wielkich pieni?dzy za wszelk? cen?. Ale czy dla zer na koncie warto zra?a? do siebie ludzi, i to w tak m?odym wieku?

Zarobki Marty:
„Taniec z gwiazdami” – 110 tys. z?
„Serce na d?oni”– 10 tys. z?
„Teraz albo nigdy” – 350 tys. z?”
– podaje Fakt.

I pomy?le?, ?e tak? kas? zarobi?a przez ostatnich 6 miesi?cy! Czy?by Marta cierpia?a na efekt wody sodowej?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>