www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Sprawa Wojewódzkiego i Figurskiego umorzona!

Tym razem ?artownisiom si? upiek?o …

S?d umorzy? spraw? Wojewódzkiego i Figurskiego. Przypomnijmy, dziennikarze na antenie „Eska Rock” za?artowali z prezydenta. Zapomnieli o tym, ?e nie wszyscy rozumiej? ich poczucie humoru. Grozi?o im nawet do trzech lat wi?zienia.

Figurski_Micha?

Wojewódzki_Kuba

Wed?ug „Gazety Wyborczej” bronili si? mówi?c, ?e „ma?y, niedorozwini?ty cz?owiek” to tylko absurdalne okre?lenie. Prokuratura stwierdzi?a, ?e s?owa te nie mia?y charakteru zniewa?aj?cego. Niew?tpliwie im si? upiek?o. Czy s?dowe post?powanie zmieni ich styl wyra?ania si? w troch? ?agodniejszy?

Figurski_Micha?Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>