www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Spowied? Felicja?skiej: Jestem alkoholiczk?!

To rzadko??, by gwiazdy sta? by?o na szczere wyznania, a? do bólu.

Po tym, co spotka?o Ilon? Felicja?sk?

zobacz: Pijana Felicja?ska spowodowa?a wypadek, teraz przeprasza!

prasa szaleje na temat spekulacji zwi?zanych z jej k?opotami ma??e?skimi i problemami z alkoholem. Dla Felicja?skiej musi to by? bardzo dotkliwe, jednak gwiazda postanowi?a zako?czy? przykre podejrzenia.


Podczas wizyty w studiu Dzie? dobry TVN, gwiazda zdoby?a si? na szczere wyznanie. Oto, co zacytowa? Super Express.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>