www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Sposób na ma??e?stwo?

Heidi Klum doradza…

 
celebspin


Heidi Klum (36 l.) i piosenkarz Seal (46 l.) od czterech lat s? jednym z najszcz??liwszych ma??e?stw w showbiznesie. Modelka zdradzi?a, ?e razem z Sealem zawdzi?czaj? taki stan zwi?zku wszechobecnemu humorowi panuj?cemu w ich domu.

– Seal na ka?dym kroku doprowadza mnie do ?miechu. Ja te? nie jestem mu d?u?na i roz?mieszymy si? nawzajem ca?ymi dniami – zdradza Heidi.

– Uwa?am, ?e g?o?ny ?miech i ubaw po pachy dzia?o bardzo dobrze na cz?owieka. Rozumiem te?, ?e w ?yciu czasami nie jest ?atwo i nie zawsze mamy powody do ?miechu i rado?ci. Wiem, ?e czasami trzeba zmierzy? si? z problemem i wówczas ?miech nie pomaga, ale ja w takich wypadkach staram si? zachowywa? pozytywnie – wyzna?a.” – donosi SE.

I bardzo dobrze. Podzielamy jej podej?cie. 🙂


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>