www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Sowi?ska uratuje „Tancerzy”?

Pierwszy polski serial taneczny le?y na ?opatkach, a produkcja chwyta si? czego mo?e …

?eby nadrobi? nisk? ogl?dalno?? w serial „Tancerze” anga?uje si? coraz to nowe, znane twarze. Wygl?da na to, ?e ta próba pozyskania chocia? garstki kolejnych widzów jest ostatni? desk? ratunku, – jak wiadomo ta produkcja TVP ledwo trzyma si? na nogach.

Dlatego kolejn?, osob? zaanga?owan? w serial jest Katarzyna Sowi?ska. Mo?e jej uda si? odmieni? postrzeganie „Tancerzy” w ?rodowisku medialnym? Tylko czy widzowie ch?tniej zasi?d? przed telewizorem, wiedz?c, ?e Kasia jest uwik?ana w ostatnie wydarzenia w ?yciu osobistym Edyty Górniak?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>