www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Soszy?ska-Michno w ci??y!

Magda z pewno?ci? nie we?mie udzia?u w kolejnej edycji „Ta?ca z gwiazdami” …

Okazuje si?, ?e tancerka jest w ci??y. Podobno dowiedzia?a si? o tym, zaraz po tym, gdy odpad?a z show, przypominamy, ta?czy?a w parze ze sportowcem i mistrzem olimpijskim Paw?em Nastul? …

Soszy?ska_Michno_Magdalena_Nastula_Pawe?

Teraz Magda b?dzie musia?a po?egna? si? z wysok? aktywno?ci? fizyczn?, przynajmniej na okres 9 miesi?cy, mo?e dlatego w?a?nie w niedzielnym finale pozwoli?a sobie na ostatni taniec?

Soszy?ska_Michno_Magdalena_Nastula_Pawe?


Przysz?ej mamie serdecznie gratulujemy!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>