www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?lubu nie b?dzie!

Szuchnicki nie chce Oli Kwa?niewskiej?

Wojtek nie chce przeprowadza? si? do Warszawy, a Ola nie chce zamieszka? w Gda?sku. I ?adne z nich nie ma zamiaru ust?pi? – zdradza nam znajoma pary.

Tymczasem Ola postawi?a ukochanemu Wojtkowi twardy warunek, ?e dopóki nie zamieszkaj? razem, o ?lubie nie mo?e by? nawet mowy.” – podaje Fakt.

No, no, co? nam si? wydaje, ?e to dopiero pocz?tek batalii. W dodatku Ola, nie chce w ogóle komentowa? tej sytuacji, bo jak twierdzi „To s? zbyt osobiste sprawy, ?eby omawia? je na ?amach gazety „.

Ciekawe, ?e bior?c udzia? w „Rankingu gwiazd” nie ma ?adnych oporów do zdradzania szczegó?ów ze swojego prywatnego ?ycia ...


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>