www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?lub Nergala i Dody na pla?y!?

Nie ma, co liczy? na prywatn? ceremoni? w gronie najbli?szych. To b?dzie wielkie show!

Jak donosi „Super Express”, artystka potwierdzi?a, ?e marzy o wielkim i hucznym widowisku. ?lub ma si? odby?… na pla?y w Trójmie?cie. „Wiem, ?e Adam nie wejdzie do ko?cio?a, ale Ko?ció? przyjdzie do niego. Zbudujemy sobie na pla?y tak? altank?. Ko?ció? wyszed? naprzeciw takim parom jak my. W zwi?zku z tym Ada? nie musi ?adnej przysi?gi wypowiada?. Mam pewien niedosyt, bo mam za sob? jeden ?lub, który odby? si? w totalnej tajemnicy, wi?c w ko?cu chcia?abym zrobi? co? spektakularnego”– zdradza Rabczewska w rozmowie z tabloidem.

Darski_Adam_Nergal_Doda_Rabczewska_Dorota

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>