www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?leszy?ska dosta?a pier?cionek

B?dzie drugi ?lub?

Hania ?leszy?ska ju? od kilku lat spotyka si? z Jackiem Brzosko.Para zawsze w swoim towarzystwie dos?ownie promienieje. Po pierwszym nieudanym ma??e?stwie ?leszy?skiej z Piotrem G?sowskim, aktorka w ko?cu odnalaz?a prawdziwe uczucie.

Teraz jej szcz??cie tym bardziej procentuje, bo jej partner Jacek o?wiadczy? si? i wr?czy? jej pier?cionek zar?czynowy!

O tych wie?ciach donosi Fakt, który na jednej z ostatnich imprez nie móg? nie zauwa?y? pier?cionka z brylantem na palcu ?leszy?skiej. Teraz czekamy na wie?ci o ?lubie. 🙂


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>