www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Skandal! Plagiat Nataszy Urba?skiej!

Urba?ska mia?a wyst?pi? w czerwcu podczas Festiwalu w Opolu. Niestety nie b?dzie to mo?liwe …

Piosenka, któr? mia?a zamiar ?piewa? by?a ju? wcze?niej hitem w Macedonii. Czy Natasza my?la?a, ?e nikt si? nie zorientuje?

Urba?ska_Natasza


Mo?e wcze?niej wcale nie s?ysza?a tej piosenki, a wina le?y po stronie menad?era? W ka?dym razie, jak ju? si? wyst?puje na tak znanej imprezie, to powinno si? zadba? o w?asny tekst i o muzyk?, a nie powiela? prac? innych.

A tak, Urba?ska zamiast splendoru doczeka?a si? skandalu …

Urba?ska_Natasza


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>