www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Skandal! Nowa p?yta Ani D?browskiej wycofana ze sprzeda?y!

Takiej jazdy nie móg? przewidzie? nikt!

Fakt informuje, ?e ?wie?utka, nowiusie?ka p?yta wokalistki, która mia?a by? dost?pna w regularnej sprzeda?y ju? od dzi? – jest wycofywana, w ca?ym nak?adzie! Jakie mog? by? przyczyny takiej akcji?

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>