www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Skandal – Doda oskar?ona o kradzie? piosenki!!!

Wygl?da na to, ?e Doda pad?a ofiar? swoich producentów

„Sprawa jest powa?na i mocno komentowana w norweskich mediach – potwierdza nam jeden z tamtejszych dziennikarzy. – Muzycy ju? zg?osili spraw? w polskiej i norweskiej policji – dodaje rozmówca Faktu. Chodzi o zespó? Fountainheads, który w Norwegii wyrabia sobie coraz lepsz? mark?.

Jego cz?onkowie oskar?aj? Dod? o kradzie? jednego z ich utworów pod tytu?em „Circle”. Wed?ug nich w 2003 roku kto? ukrad? z ich studia gotowy podk?ad muzyczny. Utwór pojawi? si? cztery lata pó?niej w albumie polskiej gwiazdy „Diamond Bitch”, a zatytu?owany jest „To jest to”.” (Fakt)

Producenci pracuj?cy z Dod? przy p?ycie „Diamond Bitch” kilka lat wcze?niej pracowali z norweskim zespo?em Fountainheads, który teraz oskar?a Dod? o kradzie?.

Reszt? oce?cie sami. Póki, co sprawa jest w toku. Czekamy na dalsze nowinki.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>