www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Sezon ogórkowy w pe?ni…

Czyli o tym, jak Kristen Stewart zasz?a w ci??? z Robertem Pattinsonem!Chyba uruchomimy na stronie now? kategori? zatytu?owan? „najwi?ksze ?ciemy”. Na pierwszym miejscu uplasowa?by si? „Duch Michaela Jacksona”, na drugim ci??a Kristen Stewart.

O duchach mo?ecie poczyta? tutaj, za? t? ci??? zaraz… wyja?nimy.

Pewien australijski tabloid napisa? artyku?, w którym jest mowa o romansie odtwórców g?ównych ról sagi Zmierzch. Co tam, ?e Kristen od 4 lat jest w zwi?zku z jednym go?ciem! To przecie? niewa?ne dla dziennikarzy. Wa?ne by?o poinformowanie (naiwnych) czytelników, ?e biednej Stewart spó?nia si? okres, ?e posz?a kupi? test ci??owy i ?e Robert b?dzie ojcem.

Pora?ka. Wi?kszej bzdury dawno nie czytali?my.

//Foto by: Dailymail


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>