www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Serialowe panny m?ode!!!

Zawodowo stan??y ju? na ?lubnym kobiercu i powiedzia?y „TAK” na dobre i na z?e. A jak prywatnie uk?adaj? sobie ?ycie, aktorki, które pannami m?odymi zosta?y ju? w serialu lub filmie?

Agnieszka W?odarczyk. W tym roku w grudniu sko?czy 29 lat. Przez ostatnie cztery lata zwi?zana by?a ze swoim partnerem Jakubem Si?ko, – „by?a”, bo jak ostatnio donosi?a prasa bulwarowa, jej zwi?zek ostatecznie si? rozpad?.

W?odarczyk_Agnieszka

W?odarczyk_Agnieszka

>>>

1 2 3 4 5 6 7

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>