www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Serialowe dzieje Daniela Wieleby

Mia? by? ksi?dzem, ?ebra?, mówili na niego „kretyn” … co jeszcze wydarzy?o si? w jego ?yciu?

O takich rewelacjach Wieleba mówi w rozmowie z Super Expressem. Przyznaje tak?e, ?e wiele osób uwa?a go za geja, z powodu stylu ubierania si? i jego charakterystycznej gry podczas prowadzenia losowania Lotto.

Podobno Daniel ma opini? na tyle niepowa?nego cz?owieka, ?e nawet w jednym z banków nie chcieli mu udzieli? kredytu, bo s?dzili, ?e jest ma?o powa?ny.

Ale to nie wszystko, Daniel zdradza tak?e, ?e pierwszy raz ca?owa? si? z koleg? w wieku 19 lat. Ca?e szcz??cie by?o to tylko szkolne przedstawienie.

Wieleba mimo egzaminów do seminarium w ko?cu wybra? profesj? aktora. Teraz oprócz losowa? Lotto mo?emy go ogl?da? w show Polsatu „Jak oni ?piewaj?”. To, jak d?ugo zago?ci w programie zale?y od sympatii, jak? darz? go telewidzowie. Tylko czy Wieleb? da si? nie lubi??


Wpisz komentarz

  1. 1 kwietnia 2009 11:51

Podobne posty:

/* */?>